2020-11-04

Zalety programu lojalnościowego - korzyści dla organizatora.

Zalety programów lojalnościowych.

W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania: Jakie korzyści dają programy lojalnościowe jego organizatorowi? Jakie są zalety programów lojalnościowych? Czy warto korzystać z programów lojalnościowych?

Na ten temat można się rozpisywać, bo korzyści z prowadzenia programu lojalnościowego jest naprawdę wiele. Poniżej zebraliśmy kilka głównych zalet programu lojalnościowego:

 1. Zebranie i prowadzenie wszystkich działań promocyjnych organizatora programu w jednym miejscu, w jednym narzędziu;
 2. Spójność w komunikowaniu działań promocyjnych w całej organizacji;
 3. Wymiana informacji pomiędzy działami firmy organizatora odnośnie do działań podejmowanych wobec klientów i zbieranie ich wyników w jednym miejscu, w jednym systemie;
 4. Zbudowanie jednej, wartościowej i aktualnej bazy klientów z informacjami o osobach kontaktowych i udzielonych przez nich zgodach (łącznie ze zgodami, które wykraczają poza program lojalnościowy);
 5. Segmentowanie klientów programu lojalnościowego po różnych kryteriach i możliwość kierowania do tych segmentów właściwej komunikacji oraz dedykowanych promocji;
 6. Dostęp do określonych danych zgromadzonych w systemie programu dla określonych działów w firmie;
 7. Możliwość wykonywania w systemie programu określonych operacji, zadań przez przedstawicieli poszczególnych działów organizatora;
 8. Monitorowanie aktywności uczestników w programie i jego poszczególnych promocjach;
 9. Realizowanie działań promocyjnych w ramach programu przez różne działy w firmie;
 10. Możliwość bieżącego monitorowania budżetu przeznaczonego na nagrody w programie;
 11. Czytelne rozliczanie wszystkich pozostałych kosztów wynikających z prowadzenia programu;
 12. Dostęp do raportów uwzględniających takie kryteria analizy, jakich potrzebują różne działy w firmie;

Zebranie i prowadzenie wszystkich działań promocyjnych organizatora programu w jednym miejscu, w jednym narzędziu

W firmach prowadzonych jest często wiele różnych działań marketingowo – promocyjnych skierowanych do klientów firmy. Co więcej, często prowadzą je różne działy. W takiej sytuacji, z uwagi na to, że nie wszystkie działania ujmowane są w jeden spójny harmonogram, nie zawsze udaje się skoordynować je wszystkie w czasie i często dochodzi do niepotrzebnych zdublowań: komunikatów, nakładu pracy i kosztów. Uruchomienie programu lojalnościowego pozwala na zbudowanie „parasola” dla tych wszystkich akcji promocyjnych i skorzystanie z efektu synergii, uporządkowania i oszczędności kosztów. Każde pojedyncze działanie promocyjne może być komunikowane w ramach programu z wykorzystaniem systemu do jego obsługi. Może być realizowane szybciej i łatwiej.

Spójność w komunikowaniu działań promocyjnych w całej organizacji

Kiedy firma ma różne działy, które realizują różne działania promocyjne, komunikacja jest rozproszona, a komunikaty często tracą na spójności przekazu. Temu wszystkiemu można zapobiec korzystając z systemu programu lojalnościowego, który może się stać platformą komunikacyjną (przekaz i narzędzie) do wszystkich akcji promocyjnych w firmie.

Wymiana informacji pomiędzy działami firmy organizatora odnośnie do działań podejmowanych wobec klientów i zbieranie ich wyników w jednym miejscu, w jednym systemie

Któż w marketingu nie narzekał, że realizując daną promocję, za każdym razem musi przechodzić przez ten sam żmudny proces wybierania uczestników do promocji, aktualizowania ich danych, analizowania i gromadzenia informacji o wynikach tej promocji w kolejnych arkuszach excela. Któż nie doświadczył irytującego wrażenia, że jak wyników wielu promocji nie będzie można ze sobą zderzyć, przeanalizować w szerszym kontekście, to następna promocja wcale nie będzie efektywniejsza czy lepsza, a będzie jedynie kolejnym działaniem wyrwanym z kontekstu? Śmiemy twierdzić że wielu!

I tutaj program lojalnościowy przychodzi nam z pomocą, bo daje możliwość sięgnięcia do informacji uzyskanych w wyniku wielu różnych działań, przeanalizowania ich i przygotowywania coraz efektywniejszych akcji w przyszłości.

Zbudowanie jednej, wartościowej i aktualnej bazy klientów z informacjami o osobach kontaktowych i udzielonych przez nich zgodach (łącznie ze zgodami, które wykraczają poza program lojalnościowy)

Zastanawiając się nad tym, czy warto korzystać z programów lojalnościowych, nie sposób pominąć kwestii zbudowania wartościowej bazy danych.

Bazy danych zbierane w ramach poszczególnych promocji, robionych w zupełnym oderwaniu od siebie, często bez użycia systemu, a jedynie z wykorzystaniem excela, wymagają każdorazowego porównywania, ręcznej weryfikacji i deduplikacji danych.

Jako, że programy lojalnościowe buduje się na lata i najczęściej obejmuje się nim możliwie najszersze grono klientów, pozyskana w ten sposób baza danych jest duża, a system do obsługi przygotowany do aktualizowania jej przez samych uczestników. Łatwo i na bieżąco. Tak powstała baza stanowi jedną z największych wartości, jaką niesie ze sobą prowadzenie programu lojalnościowego.

Start programu jest też świetnym momentem do tego, by zebrać od jego uczestników wszystkie zgody, które pozwolą nam (i często też podmiotom trzecim) na komunikowanie się (telefoniczne, e-mailowe, sms’owe) również w tematach wykraczających poza działanie programu. Co więcej, nawet jeśli początkowo uczestnik nie udzieli nam takiej zgody, w czasie trwania programu jest wiele okazji (może być temu dedykowane nawet odrębne działanie promocyjne w programie) do ich udzielenia. System do programu lojalnościowego zgodny w wymogami RODO pozwala na monitorowanie kto i kiedy udzielił jakiej zgody.

Segmentowanie klientów programu lojalnościowego po różnych kryteriach i możliwość kierowania do tych segmentów właściwej komunikacji oraz dedykowanych promocji

Jak już wspominaliśmy, programem tym obejmuje się zazwyczaj najszersze możliwe grono klientów, albo wręcz kilka grup na wielu (lub wszystkich) poziomach w łańcuchu dystrybucji, ale jedna baza nie oznacza, że do wszystkich będziemy musieli kierować te same działania. Im więcej kryteriów danych uwzględnimy w bazie, tym łatwiej i trafniej będziemy mogli wybrać segment, do którego skierujemy taki, a nie inny komunikat lub/i działanie promocyjne w programie.

Dostęp do określonych danych zgromadzonych w systemie programu dla określonych działów w firmie

Obsługa programu lojalnościowego wymaga zaangażowania wielu osób w firmie. Dotyczy to zarówno okresu startu projektu, gdzie aby powstał, muszą ze sobą współpracować przedstawiciele marketingu, sprzedaży, finansów, księgowości itd., jak i okresu bieżącego prowadzenia oraz rozliczenia.

Niewątpliwą zaletą programu lojalnościowego jest między innymi to, że każda z tych grup ma dostęp do odpowiedniego zakresu zgromadzonych danych i ma możliwość pozyskania dla siebie określonych grup raportów. Inne dane i raporty będą interesowały ludzi sił sprzedaży, inne księgowość, a jeszcze inne samego koordynatora projektu.

Możliwość wykonywania w systemie programu określonych operacji, zadań przez przedstawicieli poszczególnych działów organizatora

Tak jak wspominaliśmy, w tworzenie i prowadzenie programu lojalnościowego w firmie organizatora zaangażowani są ludzie z wielu działów. A każdy z nich ma inne potrzeby w zakresie dostępu do informacji i obowiązki wynikające z obsługi projektu. Czego innego będzie potrzebował i co innego będzie mógł zrobić w systemie przedstawiciel handlowy, co innego szef sprzedaży, a jeszcze co innego będzie potrzebne głównej księgowej, czy zarządowi. Każdą z ról można zdefiniować i dostosować dla niej dostęp do odpowiedniego zakresu informacji oraz umożliwić w systemie wykonanie określonych działań.

Monitorowanie aktywności uczestników w programie i jego poszczególnych promocjach

Program lojalnościowy, jako że jest bazą do wielu różnych działań i to w długim czasie, daje możliwość odnotowywania wszelkich aktywności jego uczestników. Żadna pojedyncza promocja nie powie o uczestnikach, tyle, co zbiór wszystkich jego zachowań wobec prowadzonych przez Organizatora akcji promocyjnych. Łatwo można sprawdzić którzy uczestnicy na co reagują, które promocje cieszą się powodzeniem, a które nie, kiedy uczestnicy są aktywniejsi, a kiedy należy ich aktywność odpowiednio podkręcać. Ogromną zaletą programu lojalnościowego jest to, że wszystko można mieć w jednym miejscu, w jednym systemie.

Realizowanie działań promocyjnych w ramach programu przez różne działy w firmie

Zebranie wszystkich działań pod jeden “parasol” wcale nie oznacza, że dotychczasowi organizatorzy akcji (konkretne osoby) tracą możliwość prowadzeniu pojedynczych promocji. Otóż uruchomienie i prowadzenie programu służy nie jednemu działowi, ale całej firmie. W momencie uruchomienia, program staje się centrum zarządzania działaniami marketingowymi w firmie. Promocje skierowane do konkretnego segmentu Uczestników mogą być uruchamiane zarówno przez szefa sprzedaży, jak i przez kierownika marketingu, a wzajemnie zgromadzone dane wzbogacają wiedzę (na temat klienta i jego zachowań) wszystkich zainteresowanych. Jest to jedna z wielu korzyści, jakie dają programy lojalnościowe, bo pozwalają na korzystanie z zalet podejścia systemowego i gromadzenia informacji w jednym miejscu, z jednoczesnym zachowaniem elastyczności i niezależności w działaniu.

Możliwość bieżącego monitorowania budżetu przeznaczonego na nagrody w programie

Jednym z zadań koordynatora programu lojalnościowego jest trzymanie pieczy nad wykorzystaniem budżetu na nagrody w programie . Monitorowanie tego aspektu jest tym istotniejsze, że program jest działaniem długoterminowym, gdzie gromadzenie przez uczestnika punktów z tytułu różnych prowadzonych w programie działań, trwa przez cały czas trwania programu, a do wzmożonej wymiany punktów na nagrody dochodzi najczęściej falami (przed świętami, przed wakacjami, po odświeżeniu katalogu nagród, przed upływem ważności punktów itd.). System programu lojalnościowego pozwala na bieżące monitorowanie zarówno ilości naliczonych punktów, jak i ilości wykorzystanych punktów, a więc na śledzenie stopnia wykorzystania budżetu i rozkładu tych parametrów w czasie.

Czytelne rozliczanie wszystkich pozostałych kosztów wynikających z prowadzenia programu

Wiele oderwanych od siebie promocji to wiele pojedynczych budżetów i rozliczeń. Program lojalnościowy, jako „parasol” wszelkich działań promocyjnych w organizacji, daje możliwość zarządzania również i tym aspektem w jednym miejscu. Oczywiście poza analizowaniem stopnia zużycia budżetu na nagrody w programie lojalnościowym, ważne jest też monitorowanie wszystkich pozostałych wydatków wynikających z prowadzenia programu.

W dobrze prowadzonym projekcie wiadomo na co została wydana KAŻDA złotówka! Pozwalają na to dedykowane raporty, które uwzględniają potrzeby każdej z zainteresowanych osób: koordynatora projektu, księgowej, czy przedstawicieli zarządu.

Dostęp do raportów uwzględniających takie kryteria analizy, jakich potrzebują różne działy w firmie

Podobnie jak w przypadku raportów pozwalających na analizę budżetu programu, system daje możliwość zdefiniowania wielu raportów z uwzględnieniem różnych potrzeb analitycznych różnych osób w firmie. Jedną z wielu zalet programu lojalnościowego i systemu do jego obsługi jest to, że wiele z takich raportów można predefiniować i mieć je dostępne „pod przyciskiem”, ale wiele z nich może powstawać na bieżąco, w razie zaistnienia takiej potrzeby, dzięki zawężaniu kryteriów określonych danych w systemie.

Powyżej poruszone kwestie pokazują jakie korzyści dają programy lojalnościowe i czy warto korzystać z programów lojalnościowych. Jak widać opracowanie i prowadzenie programu lojalnościowego to spore przedsięwzięcie, angażujące po stronie organizatora wiele osób, ale równocześnie pozwalające na bardzo efektywne prowadzenie i rozliczanie wszelkich działań wspierających sprzedaż, dające korzyści wynikające z podejścia systemowego, z jednoczesnym zachowaniem elastyczności i z dostępem dla wszystkich kluczowych osób koniecznych do realizacji tego procesu w firmie.

Powrót
© 2021 PRO.FILL Sp. z o.o. Sp. k. Polityka prywatności