Masz pytania? Mamy odpowiedzi!

Od ponad 15 lat doradzamy markom i wspieramy ich sprzedaż poprzez realizację unikalnych, lojalnościowych rozwiązań. Przyjmuje to postać najczęściej długterminowych programów lojalnościowych, które tworzymy i obsługujemy kompleksowo, wykorzystując autorski system informatyczny, doświadczone zasoby kadrowe, prawne i magazynowe. Tworzymy rozwiązania szytę na miarę i dostarczamy unikalną pod względem funkcjonalnym technologię. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z największymi. Naszymi klientami są m.in.: Ergo Hestia, PPG Polska, Kraków Airport, Blachotrapez.

Co to jest program lojalnościowy lub motywacyjny?
Jest to długoterminowe działanie wspierające sprzedaż, pozwalające na zbudowanie zawsze aktualnej bazy danych osób kontaktowych, utrzymywanie z nimi dobrego kontaktu, nagradzanie za zakupy i określone zachowania oraz umożliwiające precyzyjne zabudżetowanie kosztów i bieżącą ich kontrolę. Mechanika nagradzania oraz nagrody są każdorazowo dopasowane do zakładanych celów i możliwości finansowych organizatora programu. W programie stawiamy na budowanie i pogłębianie relacji z klientami (program lojalnościowy) lub na przekonanie uczestników do określonych zachowań czy zakupów (program motywacyjny).
Jak zorganizować program lojalnościowy?
Najważniejsze jest poznanie potrzeb działu sprzedaży, obecnie działających mechanizmów promocyjnych, które miałyby być wchłonięte przez nowy program, celów na kolejne lata i zderzenie ich z możliwościami budżetowymi. Na bazie takiej analizy i bieżącej wiedzy na temat najskuteczniejszych działań rynkowych powstaje mechanika programu, regulamin, aplikacja do jego obsługi oraz kalendarz aktywności w programie. Równolegle należy przygotować budżet programu, odpowiednio dobrać nagrody i zasady realizacji zamówień na nagrody, opracować komunikację programu i projekty graficzne. Większość kosztów programu to nagrody, ale żeby były to dobrze wydane pieniądze, poszczególne mechanizmy muszą być doskonale przygotowane.
Czy program lojalnościowy jest dla mojej firmy?
Tak. Trzeba tylko wypracować mechanikę i narzędzia programu odpowiednie do produktu, skali firmy organizatora oraz jego możliwości finansowych, realizujące zakładane, realne cele.
Jaki jest najlepszy program motywacyjny?
Najlepszy oznacza skuteczny. Ocena programu będzie zawsze dokonywana w kontekście firmy organizatora i założonych celów. Celem może być przykładowo zmiana przyzwyczajeń klientów i przekonanie ich do składania zamówień drogą elektroniczną lub zbudowanie relacji klient - przedstawiciel organizatora. Nie można więc po prostu wskazać uniwersalnej, najlepszej mechaniki programu.
Jak wybrać nagrody do programu lojalnościowego?
Najlepiej sprawdzają się rozbudowane katalogi zawierające nagrody rzeczowe, pieniężne (bony, doładowania na karty), nagrody cyfrowe oraz przeżyciowe. Dobrze sprawdzają się nagrody wspierające profesjonalistów w wykonywaniu pracy. Nagrody powinny być dobrane do ustalonego charakteru programu i jego komunikacji, dlatego w niektórych projektach sprawdzi się profesjonalne wsparcie w postaci brandowanych produktów lub zaproszenie do konkursu z wycieczkami.
Ile kosztuje program lojalnościowy?
Koszt programu lojalnościowego jest pochodną możliwości finansowych organizatora. Akceptacja warunków finansowych jest zawsze decyzją organizatora. Dopiero w odniesieniu do tego budżetu można wypracować najbardziej efektywny mechanizm programu i sposób jego obsługi. Kosztem programu lojalnościowego są głównie nagrody, a koszty przygotowania i obsługi stanowią znacznie mniejszy procent kosztów. Warto maksymalnie dopracować oba elementy.
Co to jest grywalizacja?
Jest to wykorzystanie w zasadach i procesach programu lojalnościowego lub motywacyjnego mechanizmów stosowanych w grach. Może to być wyświetlanie na jednym widoku uczestnika programu wszystkich kluczowych informacji, w formie ikon lub symboli, lub rywalizacja o nagrody główne w programie. Zastosowanie odznak, które doceniają najbardziej zaangażowanych uczestników, nie oznaczając dodatkowych kosztów finansowych dla organizatora, jest niedocenianym, bardzo angażującym uczestników mechanizmem.
Jak quizy i ankiety wpływają na przebieg programu?
Dobry program musi żyć i wciągać w interakcję swoich uczestników. Z drugiej strony trudno przekonać uczestników do poświęcenia czasu na aktywności programu. Quizy i ankiety robią to skutecznie pod warunkiem, że za ich prawidłowe wykonanie uczestnik otrzyma wartościową nagrodę. Mogą one również pełnić rolę edukacyjną w programie.
Jaką rolę odgrywają dane w programie lojalnościowym?
Pozyskanie, przetworzenie, zabezpieczenie, prezentacja danych to jedne z najważniejszych procesów w programie lojalnościowym lub motywacyjnym. Bardzo często dopiero po analizie procesów sprzedażowych możemy ustalić jakie mechaniki programu możemy zastosować. W niektórych przypadkach dane pozyskane w programie tworzą nowy obraz klientów lub dostarczają nowych informacji o koszyku zakupowym, wrażliwości na prowadzone promocje lub aktywności sił sprzedaży organizatora.
Dział marketingu i dział sprzedaży - konflikt, czy synergia?
Nie może odbyć się bez ścisłej współpracy obu działów, żeby nie spowodować konfliktu interesów. Typowym przykładem takiego konfliktu może być sytuacja, gdy w tym samym czasie w programie dodatkowymi punktami nagradzamy określone produkty, a przedstawiciele organizatora mają swoje cele ustawione na zupełnie inne. Na etapie analizy musimy wypracować zasady współpracy możliwe do utrzymania w czasie prowadzenia programu lojalnościowego. Mechanika i komunikacja programu powinna wspierać synergię działań realizowanych w obu działach.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami.

KONTAKT
© 2021 PRO.FILL Sp. z o.o. Sp. k. Polityka prywatności