Masz pytania? Mamy odpowiedzi!

Działamy na rynku wspierania sprzedaży i programów lojalnościowych od kilkunastu lat. Zrealizowaliśmy z sukcesem ponad 70 projektów. Innymi słowy - wiemy co robić! Zaufali nam m.in. Ergo Hestia, PPG Polska, Kraków Airport, Blachotrapez.

Czy możemy przeprowadzić program lojalnościowy przy ograniczonym budżecie?
Oczywiście, możemy. Zamiast opierać się na tworzonych miesiącami indywidualnych rozwiązaniach, dedykowanym narzędziu IT, integracjach z bazami danych, można opracować program we własnym zespole (marketing + sprzedaż) i oprzeć jego realizację o gotowe rozwiązanie informatyczne. Przykładem są e-nagrody PREMIUM - rozwiązanie w którym można założyć promocję, zaprosić klientów, doładować im okresowo konta, zebrać zamówienia na nagrody i dostarczyć nagrody pocztą elektroniczną lub sms’em.
Co to jest program lojalnościowy lub motywacyjny?
Jest to długoterminowe działanie wspierające sprzedaż, pozwalające na zbudowanie zawsze aktualnej bazy danych osób kontaktowych, utrzymywanie z nimi dobrego kontaktu, nagradzanie za zakupy i określone zachowania oraz umożliwiające precyzyjne zabudżetowanie kosztów i bieżącą ich kontrolę. Mechanika nagradzania oraz nagrody są każdorazowo dopasowane do zakładanych celów i możliwości finansowych organizatora programu. W programie stawiamy na budowanie i pogłębianie relacji z klientami (program lojalnościowy) lub na przekonanie uczestników do określonych zachowań czy zakupów (program motywacyjny).
Jak zorganizować program lojalnościowy?
Najważniejsze jest poznanie potrzeb działu sprzedaży, obecnie działających mechanizmów promocyjnych, które miałyby być wchłonięte przez nowy program, celów na kolejne lata i zderzenie ich z możliwościami budżetowymi. Na bazie takiej analizy i bieżącej wiedzy na temat najskuteczniejszych działań rynkowych powstaje mechanika programu, regulamin, aplikacja do jego obsługi oraz kalendarz aktywności w programie. Równolegle należy przygotować budżet programu, odpowiednio dobrać nagrody i zasady realizacji zamówień na nagrody, opracować komunikację programu i projekty graficzne. Większość kosztów programu to nagrody, ale żeby były to dobrze wydane pieniądze, poszczególne mechanizmy muszą być doskonale przygotowane.
Czy program lojalnościowy jest dla mojej firmy?
Tak. Trzeba tylko wypracować mechanikę i zastosować narzędzia programu odpowiednie do produktu, skali firmy organizatora oraz jego możliwości finansowych, realizujące zakładane, realne cele.
Jaki jest najlepszy program motywacyjny?
Najlepszy oznacza skuteczny. Ocena programu będzie zawsze dokonywana w kontekście firmy organizatora i założonych celów. Celem może być przykładowo zmiana przyzwyczajeń klientów i przekonanie ich do składania zamówień drogą elektroniczną lub zbudowanie relacji klient - przedstawiciel organizatora. Nie można więc po prostu wskazać uniwersalnej, najlepszej mechaniki programu.
Jak wybrać nagrody do programu lojalnościowego?
Rozbudowane katalogi zawierające nagrody rzeczowe, pieniężne (bony, doładowania na karty), oraz przeżyciowe doskonale wyglądają, ale uczestnicy coraz częściej oczekują nieograniczonego wyboru nagród, a to jest dla organizatora bardzo kosztowne w obsłudze i dostawie, dlatego najlepszym rozwiązaniem są nagrody cyfrowe. Nagrody w postaci kodów elektronicznych będące środkiem płatniczym w sklepach internetowych są coraz częściej stosowanym rozwiązaniem, które może zapewnić dostęp do milionów produktów i usług.
Ile kosztuje program lojalnościowy?
Koszt programu lojalnościowego jest pochodną możliwości finansowych organizatora i jego oczekiwań względem tego programu . Składają się na niego koszty nagród oraz koszty przygotowania i obsługi programu lojalnościowego. Im wyższe oczekiwania względem złożoności programu i im wyższa obsługowość w jego realizacji, tym procent (z budżetu na całość przedsięwzięcia) przeznaczany na przygotowanie i obsługę jest większy.
Ile kosztuje promocja oparta o e-nagrody?
Tutaj głównym kosztem będzie wartość wydanych nagród. Pozostałe koszty są sprowadzone do niezbędnego minimum. Uruchomienie narzędzia i nawiązanie współpracy to koszt 1000 zł netto*. Miesięczna obsługa narzędzia to również nie więcej niż 1000 zł netto. Skorzystanie z usług dodatkowych takich jak wypracowanie zasad programu, opracowanie regulaminu i materiału graficznego promocji, wysłanie zaproszeń do uczestników czy doładowywanie ich kont jest każdorazowo wyceniane - każdy projekt jest inny.
* Pakiet Premium
Co to jest grywalizacja?
Jest to wykorzystanie w zasadach i procesach programu lojalnościowego lub motywacyjnego mechanizmów stosowanych w grach. Może to być wyświetlanie na jednym widoku uczestnika programu wszystkich kluczowych informacji, w formie ikon lub symboli, lub rywalizacja o nagrody główne w programie. Zastosowanie odznak, które doceniają najbardziej zaangażowanych uczestników, nie oznaczając dodatkowych kosztów finansowych dla organizatora, jest niedocenianym, bardzo angażującym uczestników mechanizmem.
Jak quizy i ankiety wpływają na przebieg programu?
Dobry program musi żyć i wciągać w interakcję swoich uczestników. Z drugiej strony trudno przekonać uczestników do poświęcenia czasu na aktywności programu. Quizy i ankiety robią to skutecznie pod warunkiem, że za ich prawidłowe wykonanie uczestnik otrzyma wartościową nagrodę. Mogą one również pełnić rolę edukacyjną w programie.
Dział marketingu i dział sprzedaży - konflikt, czy synergia?
Budowanie programu lojalnościowego, nie może odbyć się bez ścisłej współpracy obu działów, żeby nie spowodować konfliktu interesów. Typowym przykładem takiego konfliktu może być sytuacja, gdy w tym samym czasie w programie dodatkowymi punktami nagradzamy jedne produkty, a przedstawiciele organizatora mają swoje cele sprzedażowe ustawione na zupełnie inne. Mechanika i komunikacja programu powinna wspierać synergię działań realizowanych w obu działach.

Masz dodatkowe pytania? Skontaktuj się z nami.

KONTAKT
PFR
© 2022 PRO.FILL Sp. z o.o. Sp. k. Polityka prywatności